Vi puster ikke til ilden. Vi slukker den

Advokathuset Eegholm rådgiver og bistår private inden for en lang række juridiske områder.

Ansættelsesret

Ansættelses- og direktørkontrakter, konkurrence- og kundeklausuler, opsigelse, bortvisning m.m.

Arveret

Arv og skifte, testamenter, deling af pension, indsættelse af begunstigede, gaver m.m.

Familieret

Ægtepagt, skilsmisse, bodeling, forældremyndighed, børns bopæl, tvangsfjernelse af børn m.m.

 

Lejeret

Lejekontrakter, fremleje, huslejeregulering, depositum, istandsættelses- og vedligeholdelsespligt, tvister m.m.

Boligkøb

Rådgivning, gennemgang af tilstandsrapport og købsaftale, kontrol af tinglyste servitutter, udfærdigelse af skøde m.m.

Strafferet

Forsvarsadvokat i sager om bl.a. narko, tyveri, færdselsforseelser, økonomisk kriminalitet m.m. Desuden bistand til forurettede i straffesager.

 


Website: Konceptas