Konkurs og insolvens

Advokathuset Eegholm bistår såvel nødlidende virksomheder som kreditorer (herunder lønmodtagere) i forbindelse med konkurssager.

Når en virksomhed bliver insolvent, er der som udgangspunkt fire muligheder:

  • Der kan forsøges etableret en rekonstruktion af virksomheden, fx gennem kapitaltilførsel, frasalg eller spaltning.
  • Der kan sigtes mod at opnå en frivillig akkordordning.
  • Virksomheden kan begæres konkurs.
  • Rekonstruktion efter anmeldelse overfor skifteretten – typisk med henblik på salg eller akkord.

Hos Advokathuset Eegholm hjælper vi nødlidende virksomheder med at analysere situationen og på den baggrund vurdere, hvilken strategi der bør vælges for det videre forløb. Vores rådgivning sker i de fleste tilfælde i tæt samarbejde med virksomhedens revisor, så de økonomiske og juridiske aspekter indgår i en holistisk betragtning.

Vi bistår desuden kreditorer og lønmodtagere med at indkassere tilgodehavende hos insolvente virksomheder og i yderste konsekvens indgive konkursbegæring imod dem. Læs desuden om vores kompetence inden for inkasso.

Kontakt en af nedenstående advokater, hvis du har brug for juridisk assistance og rådgivning i forbindelse med en potentiel konkurs.

Advokat René Knudsen
Advokat Anker Søndergaard

 


Website: Konceptas