Anne Grethe Graversgård

Advokatsekretær / juridisk sagsbehandler

Arbejdsområder

  • Bogholderi
  • Ægtepagter
  • Testamenter
  • Bodelingsoverenskomster
  • Pantebrevsinkasso
  • Tvangsauktioner
  • Ekspedition af bolighandler

 


Website: Konceptas